הצעת מחיר המלצות לקוחות
התקשר עכשיו
banner

רשיון לפעולה כקבלן כח אדם

אדם המעוניין לפעול כקבלן כוח אדם או כקבלן שירות חייב ברישיון מטעם משרד הכלכלה והתעשייה. חברה שעוסקת במתן שירותי כוח אדם ללא רישיון צפויה לקנסות של עשרות אלפי שקלים ואף חשופה לכך שמשרד הכלכלה יגיש כנגדה כתב אישום.

 

החוק מטיל אחריות פלילית לא רק על החברה, כי אם גם על המשתמשים בשירותי חברת כוח האדם הפועלת ללא רישיון. העוברים על החוק צפויים לקנסות כבדים (ואף למעלה מכך – יכולים להגיש כנגדם כתב אישום והעונש הוא עד 6 חודשי מאסר), שכן, האחריות לוודא שלקבלן כוח האדם או קבלן השירות הנשכר למתן השירות, מוטלת על מזמיני השירות עצמם.

 

האם בדקתם שלחברה שעמה אתם מתקשרים לעריכת פרויקטים בתחום הדיילות יש רישיון קבלן כוח אדם כנדרש על פי הדין?

 

למידע נוסף בנוגע לחשיבות הרישיון ולכל עניין אחר, ממליץ להיוועץ בעורכות הדין:
הילה אהרוני – עורכת דין בתחום דיני העבודה ויישוב סכסוכים
והדס ברווה – עורכת דין בתחום המינהלי מול הרשויות ומשרד הכלכלה

license

חשיבותו של רישיון קבלן כוח אדם

רישיון קבלן כוח אדם הניתן לאדם או חברה נועד להבטיח שעובדי האדם/החברה בעלת הרישיון פועלים על פי החוק ומקבלים את זכויותיהם החוקיות.

 

משרד הכלכלה פועל להסדרת תהליכי הרישוי והפיקוח במטרה להבטיח שהמעסיקים מקיימים את החובות המוטלות עליהם כקבלני כוח אדם כלפי עובדיהם, על פי דין, לדוגמה:

– תשלום שכר שלא יפחת משכר המינימום
– תשלום שכר במועד הקבוע בחוק
– מתן זכויות סוציאליות המגיעות לעובדים (כגון: שעות נוספות, חופשה הבראה, פנסיה וכו').

 

התנאים לקבלת רישיון קבלן כוח אדם הם:
– לפחות 3 שנות ניסיון בניהול כוח אדם 5 שנים לפחות ללא עבירות קודמות או עבר פלילי
– קיום תנאים פיזיים וסביבתיים נאותים
– ערבות בנקאית מתאימה המגנה על עובדיו כתנאי למילוי חובותיו כלפיהם

היזהרו מחברות כוח אדם הפועלות ללא רישיון

אנו ממליצים להיזהר מחברות כוח אדם הפועלות ללא רישיון.

אומנם לעיתים נוח יותר להתקשר עם חברה זולה, אך סביר להניח שהסיבה להוזלה היא אחת משתיים: או שאין לחברה זו רישיון קבלן כוח אדם או שחברה זו אינה אוכפת את ההסדרים בחוק (ההסדרים הללו כרוכים בהוצאות ניכרות, בין היתר בשל מנגנון מתן ערבות למדינה בגין זכויות העובדים). כמו כן, ייתכן שחברות אילו אינן מחויבות לתנאי העסקה משופרים על פי ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה בענף.

האיסור הקיים בחוק קבלני כוח אדם לעסוק בתחום ללא מתן רישיון, חל גם על חברות ועסקים אשר פונים לחברת כוח אדם ללא רישיון. כלומר, על כל אדם או חברה המבקשים שירותי כוח אדם חלה חובה לוודא ולבדוק שיש לנותן השירותים רישיון קבלן כוח אדם לפי חוק.

 

נוסף על כך, חשוב לדעת!
חברה או לקוח שיקבלו שירותי כוח אדם מחברה שפועלת ללא רישיון קבלן כוח אדם – חשופים לקנסות של עשרות אלפי שקלים ועד ל-6 חודשי מאסר.

האם חברה המספקת דיילות צריכה רישיון קבלן כוח אדם?

לדעת משרד הכלכלה חברות המספקות שירותי דיילות נדרשות להיות בעלות רישיון קבלן כוח אדם, במקרים שבהם הלקוח ולא חברת הדיילות הם שמתפעלים ונמצאים עם הדיילות בשטח בזמן האירוע או פעילות קידום המכירות.

 

מדוע?
לרוב הלקוח ששוכר את שירותי הדיילות הוא זה שעובד איתן בשטח, מנהל אותן בהתאם לדרישותיו ומסביר להן כיצד עליהן להציג את החברה או המוצר שהוא משווק ואף מספק להן חומרים שייווקיים לחלוקה (למשל: קופסת שי, עלונים, כרטיסי ביקור) אותם צריך לחלק, או כל חומר גלם אחר לצורך הפעילות (וחברת הדיילות מספקת לו את סוג הדיילות בהתאם לאופי הפעילות: דיילות מכירה, איסוף לידים, חלוקת עלונים וכו').
לכן לפי הבחנה זו חברת הדיילות עונה על הגדרת "קבלן כוח אדם", קרי – מי שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל זולתו.

 

יש להבחין בין קבלן כוח אדם לקבלן שירות – מי שעיסוקו במתן שירותי אבטחה, שמירה וניקיון באמצעות עובדיו, אצל זולתו (קבלן שירות מספק מוצר מוגמר – כלומר הוא האחראי על העובדים ועליו לפקח עליהם עד אשר תושלם המשימה).

לכן, יש לוודא שהדיילות לא מועסקות בתחום אבטחה, שמירה או ניקיון, משום שהדבר דורש רישיון נפרד, של קבלן שירות.

 

גם אם החוק אינו ברור לכם כל כך, על מנת לוודא שפעלתם על פי החוק, פנו רק לחברת דיילות שהינה בעלת רישיון קבלן כוח אדם, ודרשו לראות את הרישיון.

Methodology Image

למה כדאי לעבוד עם חברת דיילות בעלת רישיון קבלן כוח אדם?

– נמנעים מחוסר בהירות – חברה בעלת רישיון כוח אדם פועלת על פי החוק.

 

– פועלים על פי החוק – העסקת חברת חברה המספקת שירותי כוח אדם ללא רישיון היא עברה על החוק. לא בדקתם את הרישיון?! אתם חשופים לקנסות ואף למעלה מכך, יכולים להגיש כנגדכם כתב אישום והעונש הוא עד 6 חודשי מאסר.

 

– שומרים על המוניטין שלכם – חקירה, היטלים וקנסות מטעם משרד הכלכלה יכולים לפגוע במוניטין הטוב שבניתם.

 

– איכות הדיילות – חברה עם רישיון קבלן כוח אדם מקפידה על משרדים לפי התקן, עורכת ראיונות עבודה קפדניים ומעסיקה עובדים מתאימים; משלמת שכר הכולל את כל התנאים הסוציאליים הנדרשים לעובדים; מבטיחה ללקוחותיה דיילות איכותיות שמועסקות לפי החוק הנדרש.

Methodology Image
נגישות